Ethische Standaard

Droomwerk is bij uitstek intiem en persoonlijk. Omdat een atmosfeer van veiligheid en vertrouwen daarbij van groot belang is hanteer ik de ethische richtlijn van de IASD.

Samengevat:

 • Ik eer zowel de dromer als de droom, hoe de relatie tussen de twee ook geïnterpreteerd mag worden.
 • Ethisch droomwerk helpt de dromer te werken met zijn/haar eigen droombeelden, gevoelens en associaties. 
 • Ethisch droomwerk gidst de dromer naar een meer volledige ervaring, waardering en begrip van de droom.
 • Iedere droom kan verschillende betekenissen hebben en verschillende technieken kunnen worden ingezet om deze verschillende betekenislagen aan te raken.
 • De dromer blijft ten alle tijde de autoriteit inzake zijn/haar droom. Het is aan de dromer om een droom te delen of de sessie stop te zetten.

Voor groepen hanteer ik de richtlijnen zoals voorgesteld door Justina Lasley in haar boek Honouring the Dream.

 • Je probeert zoveel mogelijk bij de sessies aanwezig te zijn.
 • Deelnemers komen op tijd en blijven totdat de sessie is afgerond.
 • Vertrouwelijkheid is een integraal onderdeel van het groepsproces.
    Dromen (ook niet geanonimiseerd) of droomwerk worden niet gedeeld met    buitenstaanders. 
 • Deelnemers respecteren ten alle tijde de fysieke en psychologische ruimte van anderen.
 • Wanneer je reflecteert op de droom van een ander begin je bij voorkeur met “als dit mijn droom was..” en spreek je vanuit je eigen emoties en ervaring.
 • Mocht een deelnemer de groep willen verlaten om welke reden dan wordt hij of zij  verzocht nog een sessie deel te nemen zodat de groep het vertrek kan bespreken.
 • Alle issues die zich binnen de groep voordoen worden uitsluitend binnen de groep besproken.

De deelnemers dienen voorafgaand aan de sessie(s) een korte verklaring te ondertekenen die het bovenstaande beoogt te waarborgen.